A projekt bemutatása

A Zafír Alapítvány 2002 óta működő közhasznú szervezet, amelynek átfogó célja a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének javítása települési, kistérségi és regionális szinten. Eddigi tevékenységeiben is a humán erőforrás fejlesztését, az értékteremtést, ezáltal a helyi közösség fejlesztését tartotta szem előtt.

A Zafír Alapítvány eddigi tevékenysége során olyan szellemi műhely létrehozásán fáradozott, amely elsődleges értékekként kezeli a közösséghez tartozást, a társadalmi összefogást, valamint a szolidaritást és a társadalmi felelősségvállalást.

Az Összefogás Tolnáért Helyi Akciócsoport „Helyi közösségszervezési tevékenységek támogatása Tolnán” című, TOP-7.1.1-16-H-041-2 kódszámú felhívására beadott pályázatunk támogatásban részesült és ennek eredményeképpen a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00415 azonosítószámon „Közösségi Erő-tér a tolnai Zafír Alapítványnál” című projektet valósítottuk meg.

Projekt időszak: 2019.09.01-2020.12.29.

Támogatás összege: 18 496 750,- Ft

A kormányzati, önkormányzati, ill. társadalmi partnerek vagy nem önkormányzati szervezetek által a HFS keretében tervezett és végrehajtott programok száma: 19 db

A projekt fő célkitűzése a Tolnán történő értékteremtés a helyi közösségek kreatív és innovatív közreműködésével, ezáltal a városunk népességmegtartó erejének növelése, egy „élhetőbb város” kialakítása. Tevékenységünkkel ahhoz kívánunk hozzájárulni, hogy identitásukban, küldetéstudatban erősödő és együttműködő tolnai közösségek jöjjenek létre az ezekhez kapcsolódó, sokrétű közösségi szolgáltatások kialakításával.

Programunk célja és rövidtávon várt hatása, hogy a helyi lakosság tagjaiból valódi, működő kisközösségek alakulnak ki, akik közösségük aktív tagjaivá válnak, aktívan közreműködnek a helyi közösségi programokban, önkéntes tevékenységekben, bekapcsolódnak a helyi fejlesztési tevékenységekbe, képesek konstruktív javaslatokkal élni.

A tervezett projekt során olyan tevékenységeket valósítottunk meg, melyek egyaránt illeszkednek szervezetünk fő tevékenységeihez és a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiában (HKFS) meghatározott célkitűzésekhez, ugyanakkor figyelembe veszi a helyi lakossági igényeiket is.

A projekt megtervezésekor kifejezetten figyelemmel voltunk arra, hogy tevékenységeinkkel hozzájáruljunk a helyi törekvésekhez, elősegítsük a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiában megfogalmazott célok elérését. A projekt során a rendezvények és a foglalkozások keretében olyan megoldási stratégiákat adunk át a célcsoport számára és olyan közösségi élményben részesítjük őket, amely a helyi társadalmi kohézióra is pozitív multiplikátor-hatást fejt ki.

A projekt keretében megvalósuló programok hozzájárulnak a társadalmi egyenlőség, a társadalmi együttműködés fejlődéséhez és hozzájárul ahhoz is, hogy a projekt célcsoportjai integrálódni tudjanak a helyi közösségekhez, továbbá a helyi közösség aktív részesei legyenek.

Jelen pályázat kiemelt célcsoportjai közé a fiatalok, a családok és az idősebb generáció tagjai is beletartoznak, Tolna településének és vonzáskörzetének körében. Ehhez igazodva kínál szervezetünk különféle programokat, foglalkozásokat, rendezvényeket, melyek célja a helyi közösségek építése, megerősítése és fejlesztése, továbbá a helyi kulturális identitás megőrzése és erősítése, valamint az önkéntesség ösztönzése.

A célunk egybeesik a helyi régióban jelen levő kihívásokkal, mint például a fiatalok elvándorlásának csökkentése, a település népességmegtartó erejének növelése és a helyi közösségek és társadalmi csoportok identitástudatának erősítése. A programok úgy kerülnek kialakításra, hogy lehetőleg minél több társadalmi csoportot elérjenek.

Tevékenységeink:

-         Könyv-és művészeti klub, 12 alkalom

-         NŐCIK-Klub, 12 alkalom

-         Filmklub, 12 alkalom

-         Jóga-klub, 40 alkalom

-         Fitness-klub, 40 alkalom

-         Negyedéves/évszakos nagyrendezvény: 4 alkalom

-         MOZI: 4 alkalom

-         Képzések, tréningek (Stílus tréning, intim torna tréning, időgazdálkodás és feladatmenedzsment tréning, agykontroll tréning)