Projektjeink


A korábbi projektek megnevezése/ megvalósítás ideje

A projektek milyen támogatásból valósultak meg/összköltségvetése

Röviden a projektek szakmai tartalma

1.„Francia program”

2004-2006

Tolna Megyei Munkaügyi Központ

Regionális Munkaerő piaci program

Támogatás mértéke: 6.374.000 Ft

1 fő fiatal munkanélküli személy 3 évig pályázatíró referens, valamint asszisztensi munkakörben történő foglalkoztatása az Alapítványnál

2.Váltunk – Tolna

2005.03.01.-2005.09.30.

Nemzeti Felnőttképzési Intézet

CT-038

Támogatás mértéke: 1.000.000 Ft

Tolna város mikro-térségében 45 év felett munkanélküliek csoportjának – 12 fő képzésbe történő helyezését megelőző felkészítés. (képzési szükségletek felmérése, tanácsadás, pályakorrekció, álláskeresési tanácsadás)


 

3. Zafír Fejlesztő Műhely

2005.02.01.-2006.07.31.

Európai Szociális Alap

Humán Erőforrás-fejlesztési Operatív program

2.3.2 intézkedés

Támogatás mértéke: 39.992.350 Ft

Szekszárd-Tolnai kistérségben 100 fő hátrányos helyzetű munkanélküli személy fejlesztő programba történő bevonása, képzésbe helyezéssel, illetve felkészítés és támogatás a munkaerő-piacra való visszatérésre.


 

4. Zafír Segítő Szolgálat

2005.12.01.-2006.11.30.

Országos Foglalkoztatási Közalapítvány

SZG-2006.

Munkaerőpiaci Alap

Támogatás mértéke:

15.933.000 Ft

A program célja a munkavállalást gátló családi kötelezettségek kiváltása volt a szociális gazdaság kiépítésének támogatásával, a foglalkoztatás elősegítése céljából. Alternatív napközbeni gyermekfelügyelet és házi segítségnyújtás biztosítása Tolnán és a környező településeken élők számára.


 

5. NŐCIK A non-profit foglalkoztathatóságának bővítése a gyermekgondozási ellátásban részesülő, vagy abból visszatérő munkanélküli nők fejlesztése és képzése által a Szekszárd-Tolnai kistérségben 

2006.08.01.-2008.03.31.

Európai Szociális Alap

Humán Erőforrás-fejlesztési Operatív program

1.3.1 intézkedés

Támogatás mértéke:

30.487.120 Ft

projekt célja a Szekszárd-Tolnai kistérségben élő gyermekgondozási ellátásban részesülő vagy abból visszatérő, legalább középfokú végzettségű gyermeket nevelő munkanélküli nők (20 fő) főként a non-profit szektorban történő foglalkoztatásának elősegítése, az egyéni szükségletekre alapozott, folyamatos pszicho-szociális támogatás és tanácsadói szolgálat mellett a személyiség fejlesztésére irányuló tréningek és képzés által.

6. Legyen 2007. a vállalkozó nők éve Tolna megyében! 

2007.03.01-2008.02.29.

Európai Szociális Alap

Humán Erőforrás-fejlesztési Operatív program

1.3.1 intézkedés

Megítélt támogatás: 11.903.500 Ft.

A Zafír Alapítvány célja olyan komplex szolgáltató-rendszer kialakítása volt, amely hozzájárult a női vállalkozások fejlesztéséhez, valamint segítséget nyújtott kezdő vállalkozások számára az indulásban, az üzleti stratégia és a tevékenységük kialakításában. Hosszú távon a projekt a Tolna megyei női vállalkozások stabilizálásához, sikerességének elősegítéséhez, fejlődésre, megújulásra való képességük megerősítéséhez járult hozzá. Hangsúlyt fektetünk arra, hogy a célcsoport tagjai a kistérségekre és a megyére kiterjedően is hálózatot alakítsanak ki. Ennek eredményeként a tapasztalataik átadásával, szorosabb szakmai és emberi együttműködéssel jelentősebb tényezővé váltak a vállalkozói szférában. Tolna megye 5 kistérségében összesen 100 női vállalkozót, illetve vállalkozni szándékozó nőt vontunk be. Részükre vállalkozási ismereteket biztosító modul-rendszerű képzést tartottunk. A kialakult csoportoknak 6 hónapon keresztül havonta egy alkalommal work-shopokat (Női Vállalkozói Szalon) szerveztünk.

7., Zafír Műhely - Képzés és foglalkoztatás összehangolása a Szekszárd-Tolnai kistérségben

2008.06.01.–2010.01.31.

Társadalmi Megújulás Operatív Program

1.4.1-07/1 „Alternatív Munkaerőpiaci Szolgáltatások támogatása” intézkedés

Megítélt Támogatás:

50 230 950,-Ft

A Zafír Alapítvány célja, hogy a Szekszárd-Tolnai kistérségben 26 fő részvételével olyan egyéni adottságokra és szükségletekre épülő alternatív munkaerő-piaci szolgáltatásokat nyújtó, komplex projektet valósítson meg, amely a résztvevők fejlesztését, képzését, munkahelyi és társadalmi beilleszkedésük elősegítését és tartós foglalkoztatásukat biztosítja. Elsősorban nőket, alacsony iskolai végzettségű, illetve nem piacképes szaktudással rendelkező személyeket megcélozva.

8., Zafír Alapítvány 2009. évi működési célú támogatása

2009.06.01-2010.05.31.

 

Nemzeti Civil Alapprogram

Dél-dunántúli regionális civil szervezetek működési támogatása

Megítélt Támogatás:

700.000 Ft.

A Zafír Alapítvány folyamatos fejlődésen ment keresztül az elmúlt évek folyamán, ezáltal megnövelve szerepét a Szekszárd-Tolnai kistérségen túlmenően egész Tolna megyében. Tevékenységünket a jól meghatározott küldetésünk és kialakított stratégiánk alapján folytatjuk, amely mindezidáig eredményesnek tekinthető és a társadalmi hasznossága megkérdőjelezhetetlen. A fejlődésünk olyan mértékű működési kiadásnövekedést is generált, amelynek fedezetére a programjaink költségvetése nem biztosít teljes körű fedezetet. Ezért a kiadásainkat egyéb forrásból igyekszünk fedezni.

9., Civil képzés Tolna megye 5 kistérségében

2009.06.01-2010.05.31.

 

Nemzeti Civil Alapprogram

Civil szervezetek kapacitásfejlesztésének, képzésének támogatása

Megítélt támogatás:

3.135.000 Ft.

 

A projekt célja, hogy támogassa a civil szervezeteket forrásteremtési képességeinek a fejlesztésében, a lehetőségek maximális kihasználása céljából. Lehetőségeik korlátozottak, főként a pályázati támogatásokból finanszírozzák a szervezetek tevékenységüket. A szakmai képzés első része a pályázatírással kapcsolatos ismeretek és kapcsolódó projektmenedzsment ismereteket tartalmazza. A második a saját bevételek megteremtésére irányuló ismeretek és technikák elsajátításával és fejlesztésével foglalkozik. Célok: a civil szervezetek projekttervező és pályázatíró készségeinek bővítése, illetve kistérségi szintű együttműködési készségük fejlesztése a megye 5 kistérségben; csökkenteni a pályázatfüggőséget és segíteni a szervezeteket a saját bevételi forrásaik növelésén keresztül a több lábon állás megteremtésében, a saját bevételek megteremtési technikáinak fejlesztése;a civil partnerség erősödjön, új kapcsolatok alakuljanak; szakmai tudásuk nőjön; informáltabbá váljanak.

10. Házi komposztálás bevezetése Márkó és Hárskút területén

 

2010.04.01-2010.10.13.

KEOP-6.2.0/A/09-2010-0015

Megítélt támogatás:

 9.939.029 Ft

A A projekt célja 250 család házi komposztálásának elindítása és fenntartása volt Márkó és Hárskút településeken.
A projektben részt vevő családok részére családonként 2 db komposztláda került kiosztásra. Ez a folyamatos komposzt elérése miatt volt szükséges. 85-85 családonként 1 db háztartási felhasználásra alkalmas közepes teljesítményű aprítógép került kiosztásra, mely összesen 3 db aprítót jelent.

A helyes komposztálás módszereiről a résztvevő családok szakemberek által lebonyolított előadásokon kaptak felvilágosítást. Az előadásokon résztvevők számára prezentációs előadások keretében mutatták be a szükséges ismereteket, az előadásokon részvevők tájékoztató kiadványokat kaptak, majd az előadások végén kiosztásra kerültek a komposztládák.

A keletkezett komposztot a családok saját kertjükben hasznosítják, felhasználják növényeik humuszban gazdag táplálásához, trágyázás helyett, ezáltal az elszállítandó hulladék mennyiségét csökkentik.

11.,Demonstrációs központ

 

2010.04.01-2010.12.31.

KEOP-6.2.0/A/09-2009-0053 Projekt

 

Támogatási összeg:

9.999.345 Ft

A Demonstrációs központ című projekt célja olyan demonstrációs központ létrehozása volt, melyben az Alapítvány energia-, víz-, hulladékgazdálkodási-, utólagos környezetvédelmi megoldásokra vonatkozó technológiai fejlesztéseket mutat be. A projekt megvalósításának helyszíne az Alapítvány székhelye. A létrehozott központban a helyi és környékbeli lakosok teljes körű felvilágosítást kapnak, gyakorlati és jogi tanácsadásban részesülnek a kiépített technológiákról, azok otthoni telepítéséről, épületgépészeti, környezetvédelmi és gazdaságossági szempontok alapján.

 12., Zafír Alapítvány 2010. évi működési célú támogatása

2010.06.01-2011.05.31.

 

Nemzeti Civil Alapprogram

Dél-dunántúli regionális civil szervezetek működési támogatása

Megítélt Támogatás:

800.000 Ft.

A Zafír Alapítvány folyamatos fejlődésen ment keresztül az elmúlt évek folyamán, ezáltal megnövelve szerepét a Szekszárd-Tolnai kistérségen túlmenően egész Tolna megyében. Tevékenységünket a jól meghatározott küldetésünk és kialakított stratégiánk alapján folytatjuk, amely mindezidáig eredményesnek tekinthető és a társadalmi hasznossága megkérdőjelezhetetlen. A fejlődésünk olyan mértékű működési kiadásnövekedést is generált, amelynek fedezetére a programjaink költségvetése nem biztosít teljes körű fedezetet. Ezért a kiadásainkat egyéb forrásból igyekszünk fedezni.