Aktuális

A TÁMOP 5.5.1.B-11/2 kódszámú, A családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése
című kiírásra a Zafír Alapítvány A Családi Élet Kultúrájának Fejlesztése Tolna Városban és vonzáskörzetében
című projekttel pályázott.

A Zafír Alapítvány hosszú távú célja, hogy Tolnán és a városkörnyéken olyan központként legyen ismert,
ahol a család minden tagja személyre szabott segítséget kap problémáinak megoldásában.

A projekt időtartama: 2012.05.01.-2013.12.31.

Projekt azonosító száma: TÁMOP 5.5.1.B-11/2-2011-0133

Támogatási összeg: 49.606.100 Ft.

 

A projekt hosszú távú célja a család társadalmi szerepének erősítése, a családi kohézió,
a családon belüli bizalom és összetartozás fejlesztése.

 

A projekt közvetlen célja olyan hosszú távon fenntartható szolgáltatáscsomag létrehozása,
amely a családi élet kultúrájának fejlődését szolgálja azzal, hogy rugalmas, gyors reagálású válaszokat
ad a térségben felmerülő problémákra, szükségletekre.

Célunk, hogy:

-        csökkenjen a családon belüli kezeletlen konfliktusok, és a válások száma;

-        fejlődjön a nevelési kultúra, ezáltal elősegítve a szülő-gyerek kapcsolat stabilitását;

-        tisztázódjanak a nagycsaládon belüli (generációk közötti) szerepek,
az egyes családtagok szerepe,felelőssége;

-        erősödjön, váljon értékké egymás személyiségének, jogainak tiszteletben tartása.

 

Célcsoport: Tolna város és vonzáskörzete (Bogyiszló, Fadd, Fácánkert, Gerjen, Szedres) családjai,
ezen belül a 12-18 éves gyermekek, a 18-30 éves fiatalok, a gyermekvállalás előtt álló-,
kisgyermekes- és nagycsaládok, különös tekintettel a hátrányos és halmozottan hátrányos
helyzetű társadalmi rétegekre.

 

A célok megvalósítása érdekében az Alapítvány az alábbi tevékenységeket kívánja megvalósítani:

 

I. CSALÁDI ERŐFORRÁS KÖZPONT

1.      Családsegítő adattár

2.      Jogi, álláskeresési, szociális tanácsadás

3.      Szolgáltatások: konfliktuskezelés, mediáció, lelki segítségnyújtás, egyéni és kiscsoportos foglalkozások speciális nevelési igényű gyermekek és családjaik számára

4.      Gyermekfelügyelet

 

II. TRÉNINGEK

            1. Szülői nevelési kultúra fejlesztése

            2. Felkészítés a szülői, nagyszülői szerepekre

            3. Női szerepek: család és munka összehangolása, önérvényesítés, család-menedzsment

            4. Önismeret, társismeret

            5. Konfliktuskezelés

 

III. Ön- és társsegítő, közösségfejlesztő programok

1.      Identity Klub

2.      Szülőklub

2.      Zeneterápia

3.      Alkotóklubok (kézműves, dráma)

4.      Workshopok: egészséges életmód, best practice (jó gyakorlatok) megosztása a
családi élet minden területén: táplálkozás, ünnepek, szabadidő

 

IV. RENDEZVÉNYEK

1.      Előadássorozatok

2.      Családi napok

3.      Családi táborok

4.      Nyitó- és zárókonferencia